Warunki prawne

Warunki prawne

HEX s.c. dołożył wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą. Każda osoba przeglądająca strony niniejszej domeny powinna być jednak świadoma, że zawarte na nich wiadomości mogą być niekompletne lub nieaktualne.

Zawartość tej strony internetowej podlega ochronie. Prawa autorskie do materiałów zawartych na tej stronie przysługują wyłącznie spółce HEX s.c.. Jakiekolwiek kopiowanie oraz drukowanie mogą się odbywać wyłącznie dla użytku własnego w celu uzyskania informacji na temat spółki HEX s.c. lub produktów i usług oferowanych przez Spółkę. Zabrania się wykorzystywania, zmieniania, kopiowania lub modyfikowania materiałów zawartych na stronie w jakimkolwiek innym celu niż wymieniony powyżej oraz ich rozpowszechniania, bez uprzedniej zgody spółki HEX s.c..

Materiał zawarty na poniższych stronach nie stanowi w myśl prawa oferty kupna ani sprzedaży żadnych produktów ani usług znajdujących się w ofercie Spółki. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem ze strony ponosi Użytkownik. W żadnym przypadku HEX s.c. nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze stron internetowych www.hex.pl.

W ramach stron internetowych spółka HEX s.c. nie zbiera danych osobowych.


Drukuj   E-mail