Nasze programy

oprogramowanie finansowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe

Grafik i ewidencja czasu pracy

Grafik

Program zawiera w sobie dwa elementy związane z prowadzeniem ewidencji czasu pracy. Pierwszym jest możliwość układania grafików (planu pracy) na kolejne miesiące. Drugi, to generowanie kart ewidencji czasu pracy zgodnie z faktycznie przepracowanymi godzinami.

e-Sprawozdania

Koszty Procedur Medycznych

Od 1 stycznia 2021 Jednostki Służby Zdrowia zobowiązane są do liczenia kosztów procedur medycznych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r.). Zapraszamy do zapoznania się z naszym programem "Rachunek Kosztów".

Faktury

Faktury

Program przeznaczony do tworzenia faktur sprzedaży. Został stworzony z uwzględnieniem wymogów elektronicznego przesyłania danych w ramach „Jednolitego Pliku Kontrolnego” (JPK). Jednym z elementów „wysyłanym na żądanie” jest JPK-FA, czyli zestaw wystawionych dokumentów sprzedaży.

Kadry

Kadry

Program przeznaczony do obsługi prac wykonywanych w dziale kadrowym. W przejrzysty i łatwy w obsłudze sposób, umożliwia gromadzenie pełnej informacji osobowej włącznie z prowadzeniem grafików czasu pracy, ewidencją absencji, przebiegiem zatrudnienia w poprzednich i aktualnym miejscu pracy. Wprowadzone dane można poddawać analizie za pomocą zdefiniowanych zestawień, tworzyć z nich wykazy, generować wydruki, korzystać z modułu sprawozdań i generatora pism.

Płace

Płace

Program zdecydowanie ułatwia pracę w dziale płac. W przyjazny sposób umożliwia pełną obsługę kartotek pracowników, wyliczanie list płac, naliczanie zestawień, drukowanie list, zestawień, kartotek i wykazów. Buduje automatycznie archiwa tworzące karty wynagrodzeń, podatkowe i archiwum składek ZUS. Integralną częścią programu jest rozliczanie i drukowanie deklaracji PIT, komunikacja z programami bankowymi oraz przekazywanie kompletu danych do Programu Płatnika i systemu e-Deklaracje.

Finansowo-Księgowy

Finansowo-Księgowy

Program FK-HEX jest częścią systemu informatycznego firmy HEX wspomagającego obsługę firmy. Proponowany program jest głównym programem przeznaczonym dla działu księgowości. Podstawowym jego zadaniem jest gromadzenie informacji księgowych oraz ich przetworzenie do postaci potrzebnej do analiz finansowych Jednostki.

Gospodarka Materiałowa

Gospodarka Materiałowa

Proponowany program jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej towarów w magazynach oraz przygotowania danych dla potrzeb działu księgowości. Program umożliwia pełną kontrolę ruchu magazynowego co wpływa na usprawnienie pracy i obniżenie kosztów zakupu i magazynowania.

Środki Trwałe

Środki Trwałe

Proponowany program jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji ilościowej i wartościowej środków trwałych oraz wyposażenia. Wprowadzanie danych do programu odbywa się przy pomocy specjalnie zdefiniowanych dokumentów przyjmujących na ekranie odpowiednią formę w zależności od typu dokumentu. Każdorazowe zaksięgowanie dokumentu powoduje automatyczną aktualizację informacji gromadzonych na kartotekach.

Rachunek Kosztów

Rachunek Kosztów

Proponowany program jest przeznaczony do prowadzenia rachunku kosztów podmiotów medycznych z podziałem na rodzaje kosztów i miejsce ich powstawania. Głównym zadaniem programu jest wyliczanie kosztów końcowych komórek zadaniowych oraz kosztów zdefiniowanych procedur medycznych.

EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje

EDex - Moduł komunikacji z e-Deklaracje

W związku z rozpowszechnianiem się elektronicznego składania dokumentów oraz planami obowiązkowego przekazywania danych podatkowych do systemu e-Deklaracje, rozbudowaliśmy nasze programy o oddzielny moduł obsługi deklaracji PIT-11 i PIT-40.

Kasa

Kasa

Program KASA-HEX jest częścią systemu informatycznego firmy HEX wspomagającego obsługę firmy. Program KASA przeznaczony jest do użytkowania w kasie przedsiębiorstwa. Jego zadanie to wspomaganie prowadzenia części rachunkowej kasy - tworzenie raportów kasowych, wspomaganie obsługi klientów – wystawianie KP, KW, faktur, współpraca z kasą fiskalną.

Napisz do nas
1000 znaków pozostało