Do góry

  AD Hex
  TV Hex

Grafik

Program zawiera w sobie dwa elementy związane z prowadzeniem ewidencji czasu pracy. Pierwszym jest możliwość układania grafików (planu pracy) na kolejne miesiące. Drugi, to generowanie kart ewidencji czasu pracy zgodnie z faktycznie przepracowanymi godzinami.

Czytaj więcej...

Faktury

Program przeznaczony do tworzenia faktur sprzedaży. Został stworzony z uwzględnieniem wymogów elektronicznego przesyłania danych w ramach „Jednolitego Pliku Kontrolnego” (JPK). Jednym z elementów „wysyłanym na żądanie” jest JPK-FA, czyli zestaw wystawionych dokumentów sprzedaży.

Czytaj więcej...

e-Sprawozdania

Od 1 października 2018 sprawozdania finansowe składane przez podmioty wpisane do KRS muszą mieć formę elektroniczną. Sprawozdanie to musi mieć określoną strukturę logiczną w formacie XML (opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów).

Czytaj więcej...

Kadry

Program przeznaczony do obsługi prac wykonywanych w dziale kadrowym. W przejrzysty i łatwy w obsłudze sposób, umożliwia gromadzenie pełnej informacji osobowej włącznie z prowadzeniem grafików czasu pracy, ewidencją absencji, przebiegiem zatrudnienia w poprzednich i aktualnym miejscu pracy. Wprowadzone dane można poddawać analizie za pomocą zdefiniowanych zestawień, tworzyć z nich wykazy, generować wydruki, korzystać z modułu sprawozdań i generatora pism.

Czytaj więcej...

Płace

Program zdecydowanie ułatwia pracę w dziale płac. W przyjazny sposób umożliwia pełną obsługę kartotek pracowników, wyliczanie list płac, naliczanie zestawień, drukowanie list, zestawień, kartotek i wykazów. Buduje automatycznie archiwa tworzące karty wynagrodzeń, podatkowe i archiwum składek ZUS. Integralną częścią programu jest rozliczanie i drukowanie deklaracji PIT, komunikacja z programami bankowymi oraz przekazywanie kompletu danych do Programu Płatnika i systemu e-Deklaracje.

Czytaj więcej...

Finansowo-Księgowy

Program FK-HEX jest częścią systemu informatycznego firmy HEX wspomagającego obsługę firmy. Proponowany program jest głównym programem przeznaczonym dla działu księgowości. Podstawowym jego zadaniem jest gromadzenie informacji księgowych oraz ich przetworzenie do postaci potrzebnej do analiz finansowych Jednostki.

Czytaj więcej...

Gospodarka Materiałowa

Proponowany program jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej towarów w magazynach oraz przygotowania danych dla potrzeb działu księgowości. Program umożliwia pełną kontrolę ruchu magazynowego co wpływa na usprawnienie pracy i obniżenie kosztów zakupu i magazynowania.

Czytaj więcej...

Środki Trwałe

Proponowany program jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji ilościowej i wartościowej środków trwałych oraz wyposażenia. Wprowadzanie danych do programu odbywa się przy pomocy specjalnie zdefiniowanych dokumentów przyjmujących na ekranie odpowiednią formę w zależności od typu dokumentu. Każdorazowe zaksięgowanie dokumentu powoduje automatyczną aktualizację informacji gromadzonych na kartotekach.

Czytaj więcej...

Rachunek Kosztów

Proponowany program jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji kosztów z podziałem na rodzaje kosztów i miejsce ich powstawania. Głównym zadaniem programu jest wyliczanie kosztów średnich liczonych na poradę, osobodzień, hospitalizowanego, łóżko, usługę i punkty. Do przenoszenia kosztów z komórek usługowych na zadaniowe wykorzystywana jest metoda podwójnego podziału kosztów.

Czytaj więcej...

EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje

W związku z rozpowszechnianiem się elektronicznego składania dokumentów oraz planami obowiązkowego przekazywania danych podatkowych do systemu e-Deklaracje, rozbudowaliśmy nasze programy o oddzielny moduł obsługi deklaracji PIT-11 i PIT-40.

Czytaj więcej...

Kasa

Program KASA-HEX jest częścią systemu informatycznego firmy HEX wspomagającego obsługę firmy. Program KASA przeznaczony jest do użytkowania w kasie przedsiębiorstwa. Jego zadanie to wspomaganie prowadzenia części rachunkowej kasy - tworzenie raportów kasowych, wspomaganie obsługi klientów – wystawianie KP, KW, faktur, współpraca z kasą fiskalną.

Czytaj więcej...

Napisz do nas
1000 znaków pozostało