EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje

EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje

W związku z rozpowszechnianiem się elektronicznego składania dokumentów oraz planami obowiązkowego przekazywania danych podatkowych do systemu e-Deklaracje, rozbudowaliśmy nasze programy o oddzielny moduł obsługi deklaracji PIT-11 i PIT-40.

Jest on ściśle powiązany za danymi gromadzonymi w systemie Kadrowo-Płacowym i umożliwia:

 • budowanie postaci XML niezbędnej do przesłania danych do systemu e-Deklaracje,
 • wygodną obsługę dużej ilości pracowników,
 • filtrowanie danych i szybkie wyszukiwanie osób,
 • podpisywanie dokumentów podatkowych elektronicznym podpisem kwalifikowanym,
 • wysyłanie podpisanych danych do bramki testowej systemu e-Deklaracje,
 • wysyłanie podpisanych danych do bramki roboczej systemu e-Deklaracje,
 • sprawdzane statusu, stanu przetworzenia złożonego dokumentu,
 • pobieranie dokumentu UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru),
 • szybki podgląd deklaracji PIT w postaci graficznej,
 • podgląd danych w postaci XML,
 • podgląd dokumentu UPO,
 • drukowanie deklaracji PIT,
 • drukowanie dokumentów UPO,
 • drukowanie raportu zbiorczego,
 • drukowanie wykazu utworzonych postaci XML,
 • drukowanie wykazu wydrukowanych deklaracji PIT,
 • drukowanie wykazu wysłanych eDeklaracji,
 • drukowanie wykazu otrzymanych poświadczeń UPO,
 • drukowanie imiennego raportu z kwot przesłanych do urzędu,
 • prowadzenie rejestru wydruków.

Uruchomienie programu i dostęp do danych osobowych są możliwe jedynie po podaniu poprawnej nazwy i hasła użytkownika. Dane są trzymane w bazie SQL i dostęp do nich także jest chroniony hasłami.

Przykładowe zrzuty ekranu i podglądu wydruków:

Po uruchomieniu programu pojawia się główne okno z wykazem osób, dla których mamy w danym roku obowiązek złożenia deklaracji PIT.

EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje

Dla każdej osoby wyświetlane są informacje czy i kiedy:

 • został utworzony odpowiedni plik XML,
 • była wydrukowana deklaracja PIT,
 • został podpisany plik z deklaracją PIT w postaci XML,
 • został wysłany dokument PIT do systemu e-Deklaracje,
 • zostało odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Dodatkowo wyświetlany jest Identyfikator nadawany przez system e-Deklaracje oraz informacje o stanie przetworzenia dokumentu, w postaci kodu Statusu oraz słownego Opisu.

W tym samym oknie na kolejnej zakładce jest szybki podgląd, z możliwością wydruku, aktualnej deklaracji PIT:

EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje

Na kolejnych zakładkach mamy podgląd i ew. wydruk struktury XML, odebranego dokumentu UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru)  i historię operacji związanych z daną osobą.

EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje

Z tego samego okna wywołujemy wszystkie funkcje, które trzeba kolejno wykonać aby poprawnie przeprowadzić komunikację z systemem eDeklaracje, czyli:

 • przekształcenie informacji podatkowych do postaci XML,
 • podpisywanie struktur XML podpisem elektronicznym,
 • wysyłanie podpisanych danych do bramki testowej i/lub roboczej,
 • sprawdzanie stanu przetworzenia deklaracji,
 • odbieranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Program jest zbudowany tak aby jak najsprawniej wykonać kolejne etapy pracy. Funkcje są wyświetlane w odpowiedniej kolejności, obok nazwisk są widoczne znaczniki wskazujące, które operacje zostały już wykonane a wykorzystanie kolorów podpowiada na które osoby trzeba zwrócić uwagę.

Przykładowe okienko z funkcją budowy struktur XML na podstawie danych podatkowych  zgromadzonych w programie płacowym.

EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje

Oprócz komunikacji z systemem eDeklaracje program umożliwia także drukowanie deklaracji  PIT w formie papierowej. Funkcja ta jest dostępna też w programie płacowym. Tutaj jednak została rozbudowana i oprócz samego wydruku deklaracji zapisuje także dla jakich osób zostały one wydrukowane oraz w którym dniu i o której godzinie.

EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje

Funkcja filtrowania danych umożliwia wyświetlenie np. osób, dla których deklaracja nie została jeszcze wydrukowana.

EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje

Po wydrukowaniu deklaracji PIT można wygenerować raport na którym widać dla kogo i kiedy deklaracje były już wydrukowane. Wykaz ten może być wykorzystany do rejestrowania kto odebrał deklarację w postaci papierowej.

EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje

Ponieważ głównym zadaniem programu jest komunikacja z systemem eDeklaracje, generowany jest  także imienny raport pokazujący stan przetworzenia dokumentów, dla wszystkich lub wybranych podatników.

EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje

Raport ten można zawęzić tylko do osób dla których nie odebrano poprawnego UPO, czyli u których występowały jakieś błędy w danych, lub które zostały z innych powodów pominięte w komunikacji z urzędem.

Końcowym etapem rozliczenia i jednocześnie dokumentem potwierdzającym poprawne złożenie deklaracji jest tzw. UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje

Z otrzymanych UPO można wydrukować zbiorówkę zawierającą wykaz osób, dla których odebraliśmy poprawne UPO lub osób dla których tego poświadczenia nie otrzymaliśmy.

EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje

Do całości możemy jeszcze wydrukować informację o kwotach jakie znajdowały się na przekazywanych dokumentach.

EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje

Podsumowanie tego wykazu musi się zgadzać z analogicznym wydrukiem z programu płacowego.

Jeśli są jakieś różnice to pomocny może być raport o błędach, który informacje o problemach z przetworzeniem danych w systemie eDeklaracje i nieprawidłowościach w obsłudze systemu.

EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje


Drukuj   E-mail