Gospodarka Materiałowa

Gospodarka Materiałowa

Proponowany program jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej towarów w magazynach oraz przygotowania danych dla potrzeb działu księgowości. Program umożliwia pełną kontrolę ruchu magazynowego co wpływa na usprawnienie pracy i obniżenie kosztów zakupu i magazynowania.

Podstawowe funkcje programu:

  • łatwe tworzenie indeksu materiałowego zależnie od potrzeb Jednostki,
  • możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia dla poszczególnych materiałów, co daje możliwość wdrożeń częściowych,
  • możliwość prowadzenia ewidencji wg cen ewidencyjnych (stała cena kartoteki), rzeczywistych (automatyczna wycena rozchodów wg zasady "pierwsze przyszło pierwsze wychodzi") lub średnich w zależności od sposobu zadeklarowanego podczas zakładania kartoteki dla każdego materiału oddzielnie,
  • możliwość równoczesnej ewidencji w kilku okresach rozliczeniowych (np. przed zakończeniem miesiąca poprzedniego wprowadzanie dokumentów z miesiąca następnego),
  • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych już na etapie wprowadzania dowodu magazynowego,
  • możliwość wyceny dokumentów PZ w późniejszym terminie (po dosłaniu faktury),
  • bieżące prowadzenie stanów magazynowych,
  • łatwe korygowanie błędnie zaksięgowanych dokumentów,
  • możliwość analiz z dowolnego okresu,
  • tworzenie kopii systemu.

Drukuj   E-mail