Finansowo-Księgowy

Finansowo-Księgowy

Program FK-HEX jest częścią systemu informatycznego firmy HEX wspomagającego obsługę firmy. Proponowany program jest głównym programem przeznaczonym dla działu księgowości. Podstawowym jego zadaniem jest gromadzenie informacji księgowych oraz ich przetworzenie do postaci potrzebnej do analiz finansowych Jednostki.

Główne zagadnienia, które program obsługuje to:

 • plan kont - program umożliwia definiowanie kont jako bilansowych, pozabilansowych, rozrachunkowych. Na symbol konta przewidziano 30 miejsc, co umożliwia dowolną rozbudowę planu kont, w tym stworzenie planu kont z podziałem na zadania budżetowe. Konta pozabilansowe wykorzystuje się do gromadzenia dodatkowych informacji np. w zespole 2 – wartości netto, 9 – plan finansowy wydatków budżetowych itp.
 • rejestracja dowodów księgowych – część programu umożliwiająca wprowadzanie dowodów księgowych, przy czym wprowadzone dowody mogą mieć różny status: zaksięgowane (zatwierdzone), zaksięgowane (z możliwością edycji), wpisane w buforze (poprawne, nie zaksięgowane – mogą być uwzględnione przy wydrukach po zaznaczeniu odpowiedniej opcji) , wpisane do bufora – niepoprawne (dowód w trakcie wpisywania, czasami specjalnie wprowadzony w celu zaznaczenia, że należy uzupełnić o dokument który jest gdzieś w obiegu).
 • rozrachunki – rozrachunki mogą być obsługiwane/przeglądane wg kont lub kontrahentów, rozliczenia mogą być prowadzone automatycznie lub ręcznie z uwzględnieniem zapłat częściowych, możliwe grupowanie rozrachunków wg dodatkowych kryteriów. Tu również wskazuje się pozycje do zapłaty (pojawią się w części bankowej programu).
 • raporty – dział który umożliwia zdefiniowanie własnych raportów, np. bilans, rozliczenie zadań, rozliczenie wydatków.
 • bank* – część programu umożliwiająca przygotowanie eksportu danych z rozrachunków do programu bankowego – wybranie, które pozycje mają być zapłacone i tworzenie (przygotowanie) paczek eksportu. 
  * – program w zakresie eksportu współpracuje z programem PRZELEWY, gdzie również uwzględniane są pozycje eksportu pochodzące z programu PŁACE
 • słowniki – program umożliwia zdefiniowanie słowników: typów dowodów księgowych, dzienników, procentowych stóp odsetek (urzędowe, skarbowe), rejestrów VAT, kontrahentów, użytkowników, ksiąg, walut.

Zdefiniowane wydruki:

 • plan kont skrócony
 • plan kont pełny z drukowaniem dodatkowej informacji o koncie – jako załącznik do zakładowego planu kont
 • stany kont: syntetyka podstawowa (pierwszy poziom syntetyk), syntetyka pełna (pierwszy poziom syntetyk + wszystkie konta syntetyczne – do sprawozdań) , analityka pełna
 • analityka kont
 • potwierdzenie salda
 • transakcje nierozliczone (bieżące / na dany dzień / przeterminowane / nie przeterminowane)
 • transakcje rozliczone
 • wezwanie/upomnienie do zapłaty
 • noty odsetkowe dla pozycji nierozliczonych
 • noty odsetkowe dla pozycji rozliczonych

Program spełnia wymogi ustawy o rachunkowości oraz jest aktualizowany w przypadku zmian w prawodawstwie. Przed dostępem osób nieuprawnionych jest chroniony hasłem, a same dane/baza danych, posiada dodatkowe zabezpieczenia.

Przykładowy wydruk stanów kont
FK - Przykładowy wydruk stanów kont
FK - Przykładowy wydruk stanów kont

Przykładowe zrzuty ekranu:

Poprawa dowodu księgowego
FK - Poprawa dowodu księgowego
FK - Poprawa dowodu księgowego

Poprawa konta
FK - Poprawa konta
FK - Poprawa konta

Księga podstawowa
FK - Księga podstawowa
FK - Księga podstawowa

Parametry wydruku stanów kont


Drukuj   E-mail