Płace

Płace

Program zdecydowanie ułatwia pracę w dziale płac. W przyjazny sposób umożliwia pełną obsługę kartotek pracowników, wyliczanie list płac, naliczanie zestawień, drukowanie list, zestawień, kartotek i wykazów. Buduje automatycznie archiwa tworzące karty wynagrodzeń, podatkowe i archiwum składek ZUS. Integralną częścią programu jest rozliczanie i drukowanie deklaracji PIT, komunikacja z programami bankowymi oraz przekazywanie kompletu danych do Programu Płatnika i systemu e-Deklaracje.

Płace
Płace - Płace
Płace - Płace

Główne funkcje programu i zakres gromadzonych informacji:

 • prowadzenie kartotek osobowych pracowników,
 • naliczanie list płac,
 • przeglądanie i modyfikacja danych na listach przed ich wydrukowaniem,
 • drukowanie w pełni opisanych list płac,
 • prowadzenie karty podatkowej, karty wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych,
 • rozliczenie podatku dochodowego (PIT-11, PIT-40),
 • zestawienie do "Podjęcia",
 • zestawienia komórkami, listami, grupami zawodowymi,
 • rozliczenie kosztów wg wpisanych kont kosztowych,
 • rozliczenia składek ZUS,
 • rozliczanie przelewów bankowych,
 • drukowanie dowolnie definiowanych wykazów,
 • drukowanie kart wynagrodzeń, podatkowych i składek ZUS,
 • wykonywanie dowolnych sumowań na kartach wynagrodzeń,
 • kontrola progów podatkowych i składek społecznych,
 • eksport danych do programów: FK, RKS, KZP.
 • komunikacja z programami bankowymi (np. MultiCash, VideoTel i inne),
 • komunikacja z Programem Płatnika,
 • komunikacja z systemem e-Deklaracje (poprzez program Edex).

W przejrzysty sposób mamy dostęp do aktualnie naliczonej listy płac:

Płace
Płace - Płace
Płace - Płace

oraz do informacji o wypłatach, podatkach , składkach ZUS zgromadzonych w archiwum:

Płace
Płace - Płace
Płace - Płace

Składniki listy płac są definiowane indywidualnie zgodnie z potrzebami użytkownika programu. Dowolna kwota składnika na liście może być zmodyfikowana lub wprowadzona ręcznie (np. wypłata z ‘socjalnego’) a program od razu zaktualizuje wszystkie sumy, podatek, składki. Na danych w archiwum można w prosty sposób wykonywać sumowania zliczające dane z dowolnie wskazanych wypłat.

Oprócz typowej obsługi wypłaty program zawiera szereg funkcji wspomagających prace działu płacowego. Jest to np. moduł naliczania "trzynastki":

Płace
Płace - Płace
Płace - Płace

Moduł planowania kosztów nagród jubileuszowych:

Płace
Płace - Płace
Płace - Płace

Bardzo pomocny jest rozbudowany moduł generowania zestawień. Wśród nich najczęściej wykorzystywane to: zestawienie łączne (‘do podjęcia’), zestawienia grupami zawodowymi, komórkami, rozliczenie kosztów, rozliczenie przelewów, podatku, podstawy i składki ZUS wraz z dodatkowymi wykazami, wyliczanie średnich wynagrodzeń w grupach, komórkach.

Płace
Płace - Płace
Płace - Płace

Wszystkie zestawienia mogą być naliczanie z aktualnej wypłaty lub ze wskazanych wypłat zapisanych już w archiwum. Każde zestawienie możemy przeglądać na ekranie monitora lub wydrukować na drukarce.

Dodatkowo możemy drukować wykazy absencji, informacje podatkowe, deklaracje PIT, karty wynagrodzeń, karty składek ZUS, karty absencji.

Zdefiniowane są gotowe wykazy zawierające informacje o podstawach i pobranych składkach ZUS, podstawach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, informacja o podstawach do składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Program może przekazywać dane do systemu FK, do programu rozliczania kosztów RKS, do ewidencji Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, Programu Płatnika, do SOD, do wszelkich systemów bankowych.

Poniżej przedstawiamy przykładowe wydruki. Zaczynając od listy płac, poprzez kilka zestawień, wykazów i kartę zasiłkową rozliczenia absencji.

Płace
Płace - Płace
Płace - Płace

 

Płace
Płace - Płace
Płace - Płace

 

Płace
Płace - Płace
Płace - Płace

 

Płace
Płace - Płace
Płace - Płace

 

Płace
Płace - Płace
Płace - Płace

 

Płace
Płace - Płace
Płace - Płace

 

Płace
Płace - Płace
Płace - Płace


Drukuj   E-mail