Grafik i ewidencja czasu pracy

Grafik

Program zawiera w sobie dwa elementy związane z prowadzeniem ewidencji czasu pracy. Pierwszym jest możliwość układania grafików (planu pracy) na kolejne miesiące. Drugi, to generowanie kart ewidencji czasu pracy zgodnie z faktycznie przepracowanymi godzinami.

Program został pomyślany tak aby maksymalnie uprościć jego obsługę i zminimalizować ilość czasu potrzebnego do prowadzenia ewidencji.

W zależności od wielkości jednostki i typów pracy pracowników (etaty, zmiany, różne godziny pracy w ciągu dnia czy tygodnia) można korzystać z jednego z trzech dostępnych sposobów edycji grafików.

Siłą programu jest możliwość budowania i przypisywania pracownikom zróżnicowanych szablonów pracy. Można wprowadzić najprostszy szablon w postaci:

  • praca w dni powszednie od 7:00 do 14:35

jak i bardziej rozbudowane np.:

  • poniedziałek          7:00 do 14:35,
  • wtorek                    7:00 do 14:35,
  • czwartek                10:00 do 17:35,
  • piątek                     10:00 do 13:00.

Do tego dochodzi możliwość zdefiniowania pracy zmianowej i łatwe jej nanoszenie na grafik.

Przykładowy ekran z jednym z możliwych sposobów prowadzenia grafików.
Grafik - Przykładowy ekran z jednym z możliwych sposobów prowadzenia grafików.
Grafik - Przykładowy ekran z jednym z możliwych sposobów prowadzenia grafików.

W dowolnym momencie wprowadzamy informację o absencjach i właściwie mamy gotową Kartę Ewidencji Czasu Pracy.

Przykładowy ekran z informacjami o absencjach.
Ewidencja czasu pracy - Przykładowy ekran z informacjami o absencjach.
Ewidencja czasu pracy - Przykładowy ekran z informacjami o absencjach.

Tak grafiki (planowanej pracy) jak i karty ewidencji czasu pracy można drukować na kilka sposobów.

Dodatkowym efektem programu jest możliwość drukowania list obecności, planu urlopów oraz rozliczenia wykorzystania urlopów.

Przykładowy podgląd wydruku z rozliczeniem wykorzystania urlopów.
Rozliczenie urlopów w ewidencji czasu pracy - Przykładowy podgląd wydruku z rozliczeniem wykorzystania urlopów.
Rozliczenie urlopów w ewidencji czasu pracy - Przykładowy podgląd wydruku z rozliczeniem wykorzystania urlopów.

Przykładowe wydruki z programu Grafiki

Wydruk - Lista obecności
Pielęgniarki w grafiku ewidencji czasu pracy - Wydruk - Lista obecności
Pielęgniarki w grafiku ewidencji czasu pracy - Wydruk - Lista obecności

Wydruk - Plan urlopów
Plan urlopów w ewidencji czasu pracy - Wydruk - Plan urlopów
Plan urlopów w ewidencji czasu pracy - Wydruk - Plan urlopów

Wydruk - Grafik w układzie imiennym
Grafik pielęgniarek w systemie ewidencji czasu pracy - Wydruk - Grafik w układzie imiennym
Grafik pielęgniarek w systemie ewidencji czasu pracy - Wydruk - Grafik w układzie imiennym

Wydruk - Grafik w układzie typów pracy i absencji
Czas pracy - pielęgniarki - Wydruk - Grafik w układzie typów pracy i absencji
Czas pracy - pielęgniarki - Wydruk - Grafik w układzie typów pracy i absencji

Wydruk - Miesięczna karta ewidencji czasu pracy dla grupy osób
Karta ewidencji czasu pracy - grafik - Wydruk - Miesięczna karta ewidencji czasu pracy dla grupy osób
Karta ewidencji czasu pracy - grafik - Wydruk - Miesięczna karta ewidencji czasu pracy dla grupy osób

Wydruk - Miesięczna karta ewidencji czasu pracy dla jednej osoby
Miesięczna karta ewidencji dla pracownika - Wydruk - Miesięczna karta ewidencji czasu pracy dla jednej osoby
Miesięczna karta ewidencji dla pracownika - Wydruk - Miesięczna karta ewidencji czasu pracy dla jednej osoby

Wydruk - Roczna karta ewidencji czasu pracy dla jednej osoby
Grafik - Roczna karta ewidencji czasu pracy - Wydruk - Roczna karta ewidencji czasu pracy dla jednej osoby
Grafik - Roczna karta ewidencji czasu pracy - Wydruk - Roczna karta ewidencji czasu pracy dla jednej osoby


Drukuj   E-mail