Do góry

  AD Hex
  TV Hex

Rachunek Kosztów

Rachunek Kosztów

Proponowany program jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji kosztów z podziałem na rodzaje kosztów i miejsce ich powstawania. Głównym zadaniem programu jest wyliczanie kosztów średnich liczonych na poradę, osobodzień, hospitalizowanego, łóżko, usługę i punkty. Do przenoszenia kosztów z komórek usługowych na zadaniowe wykorzystywana jest metoda podwójnego podziału kosztów.

Wprowadzanie danych do programu podzielone jest na trzy części:

 • wprowadzanie pozycji księgowych,
 • wprowadzanie informacji o ilościach: usług, porad, osobodni, hospitalizowanych itp.
 • wprowadzania kluczy definiujących zasady podziału kosztów.

Pozycje księgowe wprowadzane są w formie tabeli do której wpisujemy: numer komórki kosztowej, datę pozycji księgowej, numer pozycji księgowej, treść pozycji księgowej, kwotę całkowitą pozycji i podajemy paragraf lub rodzaj kosztu. Tak powstają koszty bezpośrednie komórek. Podczas nanoszenia mamy klika funkcji pomocniczych ułatwiających typowe czynności podczas księgowania kosztów Zespołu 5 (np. kalkulatory umożliwiające rozbijanie kosztów za energię elektryczną wg zadanego klucza).

Ekran nanoszenia pozycji księgowych

Rachunek Kosztów

Drugim rodzajem wprowadzanych informacji jest podanie w każdym  miesiącu ( lub raz na kwartał ) ilości udzielonych porad, usług, osobodni, przyjętych hospitalizowanych. Możliwe jest tutaj stosowanie indywidualnych systemów punktacji. Program umożliwia także wprowadzanie informacji o pacjentach przepisanych z innych oddziałów oraz przepisanych z poprzedniego miesiąca.

Ostatnim etapem jest naniesienie klucza podziału kosztów. Można tutaj podawać ilości wykonanych usług, ilości punktów, metry kwadratowe, procenty, rozchody wartościowe, wskazanie że koszty mają być przenoszone proporcjonalnie do kosztów płacowych.

Po naniesieniu wymienionych danych pozostaje nakazanie wykonania obliczeń i właściwie reszta jest już gotowa. Program samodzielnie wykonuje wszystkie etapy naliczania kosztów bezpośrednich, wyliczania współczynników podziału kosztów, wyliczania kosztów pośrednich i końcowych. Z kosztów bezpośrednich i końcowych wyliczane są koszty średnie świadczeń oraz kilka zestawień procentowych.

Możliwe jest wydrukowanie dla dowolnej komórki dokładnego składu kosztów pośrednich tak z podziałem na źródło ich powstawania (komórkę) jak i rodzaj (paragraf).

Podstawowe funkcje programu :

 • wprowadzanie kolejnych pozycji księgowych w ramach tzw. Zespołu 5,
 • wprowadzanie ilości hospitalizowanych, osobodni, łóżek, porad i usług,
 • dowolne wyszukiwanie, przeglądanie i drukowanie wprowadzonych informacji,
 • automatyczne wykonanie przeniesienia kosztów z komórek usługowych na komórki zadaniowe według podanego klucza rozdziału kosztów (dostępne są dwie metody przenoszenia kosztów),
 • wyliczenie zbiorówek kosztów bezpośrednich, pośrednich, końcowych,
 • wyliczenie kosztów średnich liczonych na hospitalizowanego, osobodzień, łóżko, poradę i usługę oraz obłożenia i średniego czasu pobytu,
 • wyliczenie kilku zestawień procentowych,
 • drukowanie kart kosztów oraz innych danych wejściowych,
 • drukowanie wyników dowolnego etapu obliczeń,
 • drukowanie wykresów prezentujących rozkłady kosztów,
 • drukowanie zestawienia do uzgodnienia z Zespołem 4,
 • moduł zmiany struktury Jednostki,
 • definiowanie grup kosztów (np. Ośrodki Zdrowia),
 • sumowanie wyników obliczeń,
 • automatyczne rozdzielanie rachunków w koszty bezpośrednie (np. za elektryczność)
 • wykonanie sprawozdania do Wydziału Zdrowia,
 • import danych z PLC i FK.

Przykładowe zrzuty ekranu:

Rachunek Kosztów

 

Rachunek Kosztów

 

Rachunek Kosztów

 

Rachunek Kosztów

 

Rachunek Kosztów

Napisz do nas
1000 znaków pozostało