Środki Trwałe

Środki Trwałe

Proponowany program jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji ilościowej i wartościowej środków trwałych oraz wyposażenia. Wprowadzanie danych do programu odbywa się przy pomocy specjalnie zdefiniowanych dokumentów przyjmujących na ekranie odpowiednią formę w zależności od typu dokumentu. Każdorazowe zaksięgowanie dokumentu powoduje automatyczną aktualizację informacji gromadzonych na kartotekach.

Po "ręcznym" wprowadzeniu dokumentów przyjęcia, wszystkie operacje na środkach wykonujemy przy pomocy funkcji programu takich jak:

 • Amortyzacja,
 • Kasacja,
 • Przerzuty,
 • Zdjęcia ze stanu,
 • Zmiany wartości,
 • Zmiany konta,
 • Przeksięgowania,
 • Protokoły kasacji,
 • Inwentaryzacja (można wykorzystać system kodów kreskowych).

W programie są dostępne wydruki:

 • Dokumentów w różnych układach analitycznych i syntetycznych ,
 • Bilansu (na konta, grupy),
 • Kartotek (na osoby, komórki, grupy, KŚT),
 • Stanów (na osoby, komórki),
 • Planu amortyzacji na wskazany rok,
 • Realizacji amortyzacji za wskazany rok,
 • Protokołów kasacji,
 • Rozliczenia dokumentów (na konta, grupy, źródła finansowania),
 • Wykazów definiowanych przez użytkownika,
 • Nalepek z kodami kreskowymi.

Wydruki możemy generować na dowolny dzień i za dowolnie wskazany okres.

Przykładowe zrzuty ekranu i podglądu wydruków:

Widok dla dokumentu przyjęcia środka trwałego.
Ekran z obsługą dokumentów - Widok dla dokumentu przyjęcia środka trwałego.
Ekran z obsługą dokumentów - Widok dla dokumentu przyjęcia środka trwałego.

Widok dla dokumentu przyjęcia wyposażenia.
Ekran z obsługą dokumentów - Widok dla dokumentu przyjęcia wyposażenia.
Ekran z obsługą dokumentów - Widok dla dokumentu przyjęcia wyposażenia.

Ekran z funkcji generowania dokumentu przerzutu.
Środki Trwałe - Ekran z funkcji generowania dokumentu przerzutu.
Środki Trwałe - Ekran z funkcji generowania dokumentu przerzutu.

Wykonanie operacji przerzutu środków lub wyposażenia polega na wskazaniu:

 • z jakiej osoby i jakiej komórki jest robiony przerzut,
 • na jaką osobę i komórkę mają być przeniesione odpowiednie przedmioty,

Program pokazuje jakie przedmioty i w jakiej ilości są na stanie pierwszej osoby we wskazanej komórce. Poprzez kliknięcie na odpowiedniej pozycji, lub wpisanie ilości, program zaznacza pozycje przeznaczone do przerzucenia. Uzupełniamy opis, numer i datę tworzonego dokumentu i włączamy funkcję Buduj dokument. Tak utworzony dokument możemy najpierw podglądnąć, wydrukować a potem zaksięgować. Po zaksięgowaniu wszystkie zmiany są od razu widoczne na odpowiednich kartotekach.

Bardzo podobnie są obsługiwane funkcje tworzące dokumenty:

 • zdjęcia ze stanu,
 • przekazana
 • kasacji
 • zwrotów.

Ekran z widokiem stanów aktualnych dla komórek.
Środki Trwałe - Ekran z widokiem stanów aktualnych dla komórek.
Środki Trwałe - Ekran z widokiem stanów aktualnych dla komórek.

Ekran z widokiem kartoteki środków trwałych.
Środki Trwałe - Ekran z widokiem kartoteki środków trwałych.
Środki Trwałe - Ekran z widokiem kartoteki środków trwałych.

Podgląd wydruku dokumentu OT.
Środki Trwałe - Podgląd wydruku dokumentu OT.
Środki Trwałe - Podgląd wydruku dokumentu OT.

Podgląd wydruku dokumentu protokołu kasacji.
Środki Trwałe - Podgląd wydruku dokumentu protokołu kasacji.
Środki Trwałe - Podgląd wydruku dokumentu protokołu kasacji.

Podgląd wydruku stanów dla osoby.
Środki Trwałe - Podgląd wydruku stanów dla osoby.
Środki Trwałe - Podgląd wydruku stanów dla osoby.

Podgląd wydruku bilansu wartości początkowej.
Środki Trwałe - Podgląd wydruku bilansu wartości początkowej.
Środki Trwałe - Podgląd wydruku bilansu wartości początkowej.

Podgląd wydruku kartoteki dla środka trwałego.
Środki Trwałe - Podgląd wydruku kartoteki dla środka trwałego.
Środki Trwałe - Podgląd wydruku kartoteki dla środka trwałego.

Podgląd wydruku wykonanego przy pomocy funkcji dowolnych wykazów.
Środki Trwałe - Podgląd wydruku wykonanego przy pomocy funkcji dowolnych wykazów.
Środki Trwałe - Podgląd wydruku wykonanego przy pomocy funkcji dowolnych wykazów.

Funkcja drukowania dowolnych wykazów pozwala w elastyczny sposób zdefiniować kolumny wykazu i zakres drukowanych pozycji. Dodatkowe opcje filtrowania ułatwiają wygenerowanie wykazu przedmiotów skasowanych, umorzonych, nieumorzonych czy przekazanych.

Tak jak i w większości pozostałych wydruków, wygenerowany raport można przekazać do Excela i tam poddać go dodatkowej obróbce.

Na podstawie stanów na koniec roku program wylicza plan amortyzacji na rok następny.

Podgląd przykładowego wydruku planu amortyzacji.
Środki Trwałe - Podgląd przykładowego wydruku planu amortyzacji.
Środki Trwałe - Podgląd przykładowego wydruku planu amortyzacji.

Podobny wydruk Realizacja amortyzacji, robimy na koniec roku. Wtedy otrzymujemy informację o faktycznie zaksięgowanych kwotach amortyzacji (z uwzględnieniem zakupów, kasacji itp.).

Każdy dokument możemy rozliczyć na kąta, źródła finansowania, grupy lub komórki kosztowe.

Podgląd wydruku rozliczenia dokumentu amortyzacji na grupy rodzajowe.
Środki Trwałe - Podgląd wydruku rozliczenia dokumentu amortyzacji na grupy rodzajowe.
Środki Trwałe - Podgląd wydruku rozliczenia dokumentu amortyzacji na grupy rodzajowe.

Program wspomaga znakowanie sprzętów etykietami z kodem kreskowym. Z programu drukujemy najpierw etykiety dla wskazanych pozycji.

Podgląd wydruku etykiet
Podgląd wydruku etykiet
Podgląd wydruku etykiet

 

Przykładowa drukarka kodów kreskowych
Przykładowa drukarka kodów kreskowych
Przykładowa drukarka kodów kreskowych

Urządzenie czytające kody z etykiet
Urządzenie czytające kody z etykiet
Urządzenie czytające kody z etykiet

Etykiety naklejamy na odpowiednie sprzęty. Podczas inwentaryzacji czytamy czytnikiem kody z etykiet, które są przekazywane następnie do programu.

Na podstawie przekazanych numerów tworzone są Arkusze Spisu z Natury dla podanej lokalizacji i można utworzyć dokumenty różnic.


Drukuj   E-mail