Grafik

Program zawiera w sobie dwa elementy związane z prowadzeniem ewidencji czasu pracy. Pierwszym jest możliwość układania grafików (planu pracy) na kolejne miesiące. Drugi, to generowanie kart ewidencji czasu pracy zgodnie z faktycznie przepracowanymi godzinami.

Koszty procedur medycznych

Od 1 stycznia 2021 Jednostki Służby Zdrowia zobowiązane są do liczenia kosztów procedur medycznych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r.). Zapraszamy do zapoznania się z naszym programem "Rachunek Kosztów".

Faktury

Program przeznaczony do tworzenia faktur sprzedaży. Został stworzony z uwzględnieniem wymogów elektronicznego przesyłania danych w ramach „Jednolitego Pliku Kontrolnego” (JPK). Jednym z elementów „wysyłanym na żądanie” jest JPK-FA, czyli zestaw wystawionych dokumentów sprzedaży.

Programy dla księgowości

Kadry

Program przeznaczony do obsługi prac wykonywanych w dziale kadrowym.

Środki trwałe

Prowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej środków trwałych i wyposażenia.

Płace

Program zdecydowanie ułatwia pracę w dziale płac.

Rachunek kosztów

Prowadzenie rachunku kosztów z podziałem na rodzaje i miejsce ich powstawania.

Finansowo-księgowy

Gromadzenie informacji księgowych oraz ich przetwarzanie.

EDex e-Deklaracje

Elektroniczne składanie dokumentów i przekazywanie danych podatkowych.

Gospodarka materiałowa

Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej towarów.

Kasa

Program przeznaczony jest do użytkowania w kasie przedsiębiorstwa.
Logo HEX s.c.

Firma HEX działa na rynku informatycznym od 1992 roku. W tym czasie współpracowaliśmy z dużymi przedsiębiorcami o charakterze produkcyjnym, domami pomocy społecznej jednostkami służby zdrowia, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, spółdzielniami mieszkaniowymi, jednostkami samorządowymi oraz mniejszymi firmami produkcyjno-handlowymi.

Obecnie głównym odbiorcą naszego oprogramowania są jednostki służby zdrowia, stacje sanitarno-epidemiologiczne i domy pomocy społecznej.