Do góry

  AD Hex
  TV Hex

Kadry

Kadry

Program przeznaczony do obsługi prac wykonywanych w dziale kadrowym. W przejrzysty i łatwy w obsłudze sposób, umożliwia gromadzenie pełnej informacji osobowej włącznie z prowadzeniem grafików czasu pracy, ewidencją absencji, przebiegiem zatrudnienia w poprzednich i aktualnym miejscu pracy. Wprowadzone dane można poddawać analizie za pomocą zdefiniowanych zestawień, tworzyć z nich wykazy, generować wydruki, korzystać z modułu sprawozdań i generatora pism.

Kadry

Główne funkcje programu i zakres gromadzonych informacji:

 • zakładanie i aktualizacja kartotek pracowników,
 • stała komunikacja z programem płacowym,
 • gromadzenie danych osobowych, o wykształceniu, rodzinie, historii pracy itp.
 • prowadzenie ewidencji kar, nagród, szkoleń, badań.
 • prowadzenie rejestru absencji wraz z rozliczeniem wykorzystania urlopów,
 • prowadzenie grafików czasu pracy,
 • analiza absencji i rozliczenie czasu pracy,
 • zestawienia ilościowe, z absencji, zatrudnienia, analiza wieku, uposażenia itp.
 • analizy wg kodów grup zawodowych,
 • drukowanie list obecności,
 • drukowanie dowolnie definiowanych wykazów,
 • drukowanie zdefiniowanych wykazów (adresy, badania, dzieci, kursy, niepełnosprawności),
 • komunikacja z Programem Płatnika.

Przykładowy widok ekranu z ewidencją absencji.

Kadry

Ewidencja obejmuje wszelkiego rodzaju nieobecności. Jest bezpośrednio powiązana z programem płacowym. Możliwe jest prowadzenie rozliczenia urlopów w dniach i godzinach. Po otwarciu nowego roku, program wylicza i przenosi ilości urlopu zaległego. Można wprowadzać i rozliczać urlop dodatkowy (przysługuje na niektórych stanowiskach pracy).

W dowolnym momencie możemy skorzystać z raportu „Rozliczenie urlopów”, szczególnie pomocnego na przełomie roku do analizy wykorzystania urlopów.

Kadry

W programie zdefinowane zostały zestawienia rozliczające czas pracy, przeliczające w różnych układach stan zatrudnienia (z podziałem na płeć, grupy zawodowe, komórki, z uwzględniem absencji), analizujące wykształcenie pracowników. Obliczenia mogą być wykonywane na dowolnie wskazany dzień.

Widok raportu „Zatrudnienie w grupach pracowniczych”.

Kadry

Bogaty zestaw zdefiniowanych wykazów zawiera drukowanie adresów pracowników, analizę badań, wykazy dzieci, ukończonych szkół, kursów, specjalizacji, pracy w szczególnych warunkach, stopni niepełnosprawności, wykazy personelu przekazywane do NFZ.

Przykładowy wykaz osób, którym kończy się ważność badań okresowych.

Kadry

Generator pism pozwala na drukowanie np. druków angażu czy zaświadczenia o zatrudnieniu.

Napisz do nas
1000 znaków pozostało