Do góry

  AD Hex
  TV Hex

e-Sprawozdania

e-Sprawozdania

Od 1 października 2018 sprawozdania finansowe składane przez podmioty wpisane do KRS muszą mieć formę elektroniczną. Sprawozdanie to musi mieć określoną strukturę logiczną w formacie XML (opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów).

Wychodząc naprzeciw powyższym potrzebom, firma HEX przygotowała program, który umożliwi przygotowanie danych zgodnie z wytycznymi  sprawozdania. Program, poza podstawowymi informacjami umożliwia rozbudowę struktury pliku, by dostosować go do potrzeb i specyfiki jednostki.

Informacje w sprawozdaniu mają strukturę pokazaną na poniższym rysunku.

e-Sprawozdania

Poszczególne gałęzie doprowadzają do elementów, gdzie należy wprowadzić wymagane dane.

e-Sprawozdania

Po uzupełnieniu możliwe jest wydrukowanie sprawozdania w poniższej formie. 

e-Sprawozdania

Ostatnim krokiem w przygotowaniu jest wygenerowanie pliku XML, podpisanie elektronicznie i przesłanie do KRS.

e-Sprawozdania

Napisz do nas
1000 znaków pozostało